Arbetsmiljö

Vi har ett starkt engagemang för en säker och hälsosam arbetsmiljö! Vi på Markresurserna strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig trygg, respekterad och motiverad. Vår övergripande filosofi är att investera i människor är att investera i företagets framgång. Därför är arbetsmiljöfrågor högt prioriterade i vår verksamhet.

Med personalen i fokus

Vi gör löpnade riskbedömningar av arbetsmiljön för att identifiera och hantera potentiella risker för vår personal och andra som vistas runt våra maskiner.

Genom att förstå de specifika riskerna som är kopplade till vår bransch, kan vi vidta åtgärder för att minimera dem och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla våra anställda.

Genom att regelbundet utbilda och informera våra medarbetare säkerställer vi att de är rustade med nödvändiga färdigheter och kunskaper för att arbeta säkert och effektivt.

Vi strävar också efter öppenhet och ömsesidig kommunikation. Genom att uppmuntra våra anställda att rapportera risker och idéer för förbättring skapar vi en kultur där alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Markresuserna.se | info@markresurserna.se | Telefon: 070 312 15 08