Policies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ornare nisi vel enim commodo aliquet. Quisque molestie aliquet gravida. Proin egestas commodo vehicula. Sed in nulla vel justo adipiscing consequat nec in arcu. Nulla at pellentesque nisi. Nunc adipiscing, risus ut suscipit molestie, metus libero consequat sapien, nec vestibulum ante quam eu velit.

Kvalitet

Genom många år i anläggningsbranschen och med stor erfarenhet av byggprojektledning i både små och stora projekt har vi lärt oss mycket om vad som gör ett projekt lönsamt.

Vi har arbetat med en stor bredd av yrkesarbetare och maskinister och har lärt oss att skilja vetet från axet.

Vi vet betydelsen av att projektet är rätt bemannat när det gäller både anläggningsarbetare, maskinister och plastledning. Av den anledningen väljer vi att omge oss med kompetent personal med ratt utbildning och anställer därför endast de personer som vi själva skulle vilja hyra in.

Vår personal kompetensutvecklas regelbundet genom dels kvalitetshöjande praktiska utbildningar och dels i av branschen krävda utbildningar så som, säkerhet på väg, utmärkningsansvarig mm.

Även driftsäkerheten är viktig kvalitetsfråga för oss, våra maskiner är alltid i gott skick och av yngre årsmodeller för att undvika onödiga stopp i era projekt. Vi utrustar våra maskiner med den senaste tekniken och skyddsutrustningen.

Markresurserna är medlemmar i ME:

Miljö

Vi strävar efter att tillhöra branschens främsta när det gäller att minimera miljöpåverkan genom att ständigt arbeta med förebyggande insatser och miljöförbättringar. Vårt övergripande mål är att erbjuda maskintjänster med minsta möjliga miljöavtryck för att vara det ultimata miljöalternativet för våra kunder.

För att upprätthålla vårt åtagande för en hållbar framtid förnyar vi kontinuerligt vår maskinpark. Genom att investera i moderna och energieffektiva maskiner strävar vi inte bara efter att minimera miljöpåverkan, utan även att leverera högsta möjliga kvalitet i våra tjänster.

Vi följer strikt de lagkrav och rekommendationer som reglerar vår verksamhet. Våra maskiner uppfyller alla miljökrav och de i stort sett alla håller miljöklass steg 5.

VI använder oss endast miljömärkta produkter för att säkerställa att varje moment i vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet och hållbarhet.

Genom att välja Markresurser som din partner för maskintjänster väljer du inte bara kvalitet och effektivitet utan också en aktör med stort miljöansvar. Tillsammans strävar vi mot en grönare och mer hållbar framtid.

Arbetsmiljö

Vi har ett starkt engagemang för en säker och hälsosam arbetsmiljö!

Vi på Markresurser är strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig trygg, respekterad och motiverad. Vår övergripande filosofi är att investera i människor är att investera i företagets framgång. Därför är arbetsmiljöfrågor högt prioriterade i vår verksamhet.

Vi gör löpnade riskbedömningar av arbetsmiljön för att identifiera och hantera potentiella risker för vår personal och andra som vistas runt våra maskiner. Genom att förstå de specifika riskerna som är kopplade till vår bransch kan vi vidta målinriktade åtgärder för att minimera dem och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla våra anställda.

Vår personal är vår viktigaste tillgång, och vi investerar kontinuerligt i deras utbildning och medvetenhet om arbetsmiljöfrågor. Genom att tillhandahålla regelbunden utbildning och information ser vi till att våra medarbetare är rustade med de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att arbeta säkert och effektivt.

Vi strävar också efter öppenhet och ömsesidig kommunikation. Genom att uppmuntra våra anställda att rapportera faror eller idéer för förbättring kan vi skapa en kultur där alla känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Hör gärna av er

Varius facilisi mauris sed sit. Non sed et duis dui leo, vulputate id malesuada non. Cras aliquet purus dui laoreet diam sed lacus, fames.

Markresuserna.se | info@markresurserna.se | Telefon: 070 312 15 08