Information

Markresurserna i Sala AB är ett företag som främst riktar in sig på uthyrning av personal och entreprenadmaskiner. Vi förser anläggningsföretag med den kompetens som de behöver för att framgångsrikt kunna driva sina projekt. På personalsidan kan vi hjälpa dig med allt från anläggningsarbetare till arbetsledare, platschefer samt byggledning.

Vi har även en bred maskinpark med erfarna och kompetenta maskinister.gallery gallery
gallery gallery

Markresuserna.se | anders.eriksson@markresurserna.se | Tel:070 312 15 08