Verksamma innom:

Vår långa och breda erfarenhet av byggbranschen har gett oss den kunskap och de kontakter som krävs för att snabbt och effektivt kunna erbjuda våra kunder kompetent personal. Vi kan förse er med anläggningsarbetare med stor yrkesskicklighet inom markarbete så som rörläggning, finplanering och sättning av kant och smågatsten.  Vi kan även hjälpa er med kompetent och erfaren platsledning, allt från arbetsledning till platschefer.

Maskinlista från Markresurserna i samarbete med E-L mark


Bandgrävare Grävsystem  Extra utrustning (utöver skopor och rotortilt m.m)
Volvo EC 35 C
Volvo EC 140 B Vagnar till hjulgrävarna
Volvo EC 210 CL   Hammare
Volvo EC 240 CL Scanlaser XC16 Kranarmar 
Volvo EC 240 CL Scanlaser XC16 Rivningsgrip
Volvo EC 290 BL Scanlaser XC2 Risgrip
Volvo EC 300 DL Scanlaser XC16 Kompletta GPS system
Volvo EC 300 DL Scanlaser XC16,Tedact grävmaskinsvåg
Volvo EC 360 CL Scanlaser XC16,Tedact grävmaskinsvåg
Cat 320 DL Scanlaser XC2
Cat 321 DL Scanlaser XC2
 
 
 
Hjulgrävare
Volvo EW 160 C
Volvo EW 160 C Scanlaser XC2
Volvo EW 160 C Scanlaser X16
Volvo EW 180 C Scanlaser XC2
 
 
 
Lastmaskiner
Volvo L 30 B
Volvo L 90 E
     

 

Markresuserna.se | anders.eriksson@markresurserna.se | Tel:070 312 15 08