Kvalitet

Genom många år i anläggningsbranschen och med stor erfarenhet av byggprojektledning i både små och stora projekt har vi lärt oss mycket om vad som gör ett projekt lönsamt.
Vi har arbetat med en stor bredd av yrkesarbetare och maskinister och har lärt oss att skilja vetet från axet.
Vi vet betydelsen av att projektet är rätt bemannat när det gäller både anläggningsarbetare, maskinister och platsledning. Av den anledningen väljer vi att omge oss med kompetent personal med rätt utbildning och anställer därför endast de personer som vi själva skulle vilja hyra in.

Vår personal kompetensutvecklas regelbundet genom dels kvalitetshöjande praktiska utbildningar och dels i av branschen krävda utbildningar så som, säkerhet på väg, utmärkningsansvarig, ….
Även driftsäkerheten är viktig kvalitets fråga för oss, våra maskiner är alltid i gott skick och av yngre årsmodeller för att undvika onödiga stopp i er verksamhets projekt.

Markresurserna är medlemmar i ME:

Miljö

Vårt mål är att kunna erbjuda maskintjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar ständigt med förebyggande insatser och miljöförbättringar för att vara ett så bra miljöalternativ som möjligt för våra kunder.
Vår maskinpark förnyas ständigt och vi arbetar kontinuerligt med att investera i nyare och moderna maskiner både av miljö och kvalitetssjäl.
De flesta av våra maskiner håller miljöklass steg III, ett fåtal steg II.

Markresuserna.se | anders.eriksson@markresurserna.se | Tel:070 312 15 08